Organisatie & Medewerkers

Het vaste team van Theaterfestival Boulevard werkt het jaar rond aan de organisatie van het festival en andere activiteiten van  Stichting Bosse Nova, zoals Kunstbende Noord-Brabant. We geloven dat kunst een onmisbare rol speelt in de samenleving, en werken vanuit die overtuiging samen met partners uit diverse maatschappelijke domeinen. Speerpunten als talentontwikkeling en internationalisering belichten we vanuit verschillende perspectieven, onder meer in Europese samenwerkingsprojecten. We zijn met andere organisaties, festivals en (amateur)initiatieven werkzaam vanuit  Pand 18, een voormalige school in het centrum van de stad. Hier is ook  Broedplaats 's-Hertogenbosch  actief, waarin we samenwerken met de collega’s van Festival Cement en Theater Artemis in de context van  Plan Talentontwikkeling Brabant. Onze kleine groep vaste medewerkers wordt jaarlijks uitgebreid met terugkerende tijdelijke medewerkers, stagiaires en onze onmisbare vrijwilligers. 

Toekomstig tweekoppig directiemodel

Na het vertrek van directeur Viktorien van Hulst heeft de Raad van Toezicht er bewust voor gekozen om te vertragen in plaats van te versnellen. De huidige tijd en de daarmee gepaard gaande uitdagingen vragen om bezinning en het stellen van fundamentele vragen. Peggy Olislaegers werd aangesteld als interim directeur en door de Raad van Toezicht uitgenodigd om samen met hen onderzoek te doen naar mogelijke nieuwe directie-/bestuursmodellen voor Boulevard, passend bij de opdracht, de omgeving, de ambities van het festival en de huidige tijd. 

Een tijd met enorm veel uitdagingen voor de podiumkunstensector. Veel vanzelfsprekendheden binnen de sector worden op dit moment bevraagd. Van makers, tot gezelschap, tot festival; alle spelers in het veld worden op dit moment uitgedaagd om hun missie, visie en strategie (opnieuw) te articuleren. Door de COVID-19 pandemie is de behoefte aan nieuwe, aanvullende manieren van werken nog sterker gegroeid, evenals de roep om een nieuwe generatie leiders die deze ontwikkelingen belichamen en verder kunnen vormgeven om zo de toekomst van de podiumkunsten te onderzoeken en te borgen. Breed leiderschap, verduurzaming van de werkpraktijk, vergroten van de impact en verdieping van bestaande en nieuwe relaties met makers, partners, publiek en financiers staan hierbij voorop. 

Vandaag (do 2 dec, red.) maakte de Raad van Toezicht bekend een volgende stap te hebben gezet in dit proces. Om het hoofd te kunnen bieden aan de vele uitdagingen waar het festival en de podiumkunsten nu en in de toekomst mee te maken krijgt, wordt er toegewerkt naar een tweekoppig directiemodel waarbij de twee directieleden beiden part-time werken en samen artistiek, financieel en productioneel eindverantwoordelijk zijn. Ze hebben aanvullende profielen, staan midden in het brede team en leggen gezamenlijk verantwoordelijkheid af aan de toezichthouders. Het betreft een directiemodel dat volgens de raad past bij een nieuwe generatie leiders die in hun leiderschap niet traditioneel hiërarchisch willen opereren, maar een meerstemmigheid willen vormgeven en hun toewijding aan de podiumkunsten niet vanzelfsprekend koppelen aan onbegrensde beschikbaarheid, maar een gezondere werk-privé balans zoeken. Leiders die de verbondenheid tussen de verschillende inhoudelijke domeinen in de podiumkunsten willen versterken en breed ontwikkeld zijn.

Om de artistieke waarden en het netwerk te borgen, en ervoor te zorgen dat de vormgeving van het volgend hoofdstuk van Theaterfestival Boulevard met kennis van de geschiedenis van dit festival tot stand komt wordt een van de twee directieleden binnen het huidige team geworven. Het tweede directielid wordt extern geworven, om de doorontwikkeling van het festival met een frisse blik te ondersteunen, en met aanvullende kennis de positie van Theaterfestival Boulevard als pionierend publieksfestival te blijven garanderen. De interne kandidaat is in de afgelopen weken geselecteerd, maar zal pas benoemd (en dus bekend) worden zodra ook het tweede directielid is geworven. Hiervoor is inmiddels de wervingsprocedure gestart. De vacature en meer informatie over hoe te solliciteren tref je hier. We hopen beide directieleden uiterlijk eind maart 2022 officieel te kunnen benoemen. Tot die tijd blijft Peggy Olislaegers interim directeur-bestuurder van Stichting Theaterfestival Boulevard en Stichting Bosse Nova. 

Team Boulevard

Bij Theaterfestival Boulevard werkt een klein team het hele jaar rond aan de voorbereidingen van het festival. In de lente en zomer zijn we op volle sterkte - dan zijn ook de vrijwilligers, freelancers en stagiairs van de partij. We stellen ze graag aan je voor, inclusief iedereen. Want samen staan we sterk.

Peggy Olislaegers

Directeur-bestuurder a.i.

Tessa Smeulers

Hoofd programma

Nina Aalders

Programmeur en dramaturg

Job Rietvelt

Coördinator internationalisering & development

Margo van der Werf

Programmaproducent

Willem de Leeuw

Hoofd productie en techniek

Meis Suker

Programmamaker

Wendy Moonen

Programmeur Pleinpodium

Babette Kalker

Programmamedewerker BLVR&D

Marcel Bontekoe

Controller

Marianne Becks

Administrateur & coördinator kaartverkoop

Hanna van Dis

Vrijwilligerscoördinator

Pepijn Muller

Hoofd horeca / duurzaamheids coördinator

Coralie den Adel

Doelgroep-marketeer

Juliette de Man

Medewerker marketing en communicatie

Joep Grooteman

Hoofd marketing en communicatie

Gido Broers

Medewerker marketing, coördinator Tickets & Info en hospitality artiesten & medewerkers

Linda van Loon

Hospitality coördinator Vrienden/zakelijke markt & Officemanager

Vincent Wijlhuizen

Contextprogrammeur

Karin Jonkers

Grafisch ontwerper en fotograaf

Mariëlle van der Wardt

Technisch adviseur

Jean Philipse

Fotograaf

Eric Alink

Redacteur programmaboek en hoofdredacteur dagkrant

Teddy Tops

Columnist

Dave Menkehorst

Videograaf

Seydâ Buurman - Kutsal

Adviseur diversiteit & inclusie

Aschwin van Leeuwen

Adviseur Toegankelijkheid

Frank Allard

Adviseur Toegankelijkheid

Kim van der Weerden

Producent Festivalhart Zuiderpark

Marianne van Andel

Locatiemanager

Stijn van Kessel

Vormgever festivalpleinen

Kelly Geurts

Vormgever BLVR&D

Merel Meulmeester

Vrijwilligerscoördinator

Yente van Hulst

Medewerker artiestenbalie

Tommy Zonneveld

Medewerker toegankelijkheid

Hans Struik

Beheerder opslagruimte

Frans Miggelbrink

Festivalgids

Vrijwilligers deel 1

Vrijwilligers deel 2

Theaterfestival Boulevard bedankt: