Jean Philipse

 

Wat bij Boulevard onwrikbaar vastligt, is het verlangen naar vieren. Op het festival vier je liefde, vriendschap, geluk en andere krasloten in het leven. Bovenal vier je kunst, cultuur en de vrijheid om ervan te genieten. Dat kun je in je eentje doen, maar zesendertig festivaledities illustreren dat het collectief leuker is. Van amen naar samen: it’s one small step for Boulevard, a giant leap for many others. Wat helpt, is geloven in de zin van gezamenlijkheid.” 


 

Uit het boek Theaterfestival Boulevard 1985-2020, Het onveranderlijke DNA

Missie

In 2024 mogen we de 40ste editie van Theaterfestival Boulevard vieren. Een internationaal gerenommeerd podiumkunstenfestival dat elke zomer aanwezig is op verschillende locaties in ’s-Hertogenbosch. Elke zomer biedt het festival de gelegenheid om samen te komen in tenten, in theaterzalen, aan barren, in één op één ontmoetingen, in gesprekken, op pleinen en de vele locaties die de stad rijk is. Boulevard programmeert beeldende en zinnelijke producties en organiseert uiteenlopende ontmoetingen in de podiumkunsten. We geloven dat de ontmoetingen op ons festival in ons dagelijks bestaan begrip vergroten, gelijkwaardigheid stimuleren en het waarnemingsvermogen van de zintuigen prikkelen. We geloven in de kracht van kunst om het samenleven op te tillen. Voor iedereen. Omdat je elkaar via de verbeelding beter kunt verstaan.  

Visie

Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch verbindt kunst en samenleving. Kunst moet in het hart van de democratie staan. Het geeft perspectief, nieuwe inzichten en laat je anders voelen, denken en besluiten. We kiezen voor stemmen die niet dagelijks in de krant staan en willen zaken naar buiten brengen die onvoldoende gehoord, gezien en gevoeld worden. We geloven dat elkaar ontmoeten de basis vormt van het samenleven.  

De relaties die we aangaan met onze publieken, makers en partners en met onze sociale en ecologische omgeving hebben onze speciale aandacht. We streven met een actief beleid naar het breed toegankelijk maken van ons festival. We werken graag met makers die in hun werk het publiek meenemen. De kern van de eigenzinnige programmering bestaat uit werk uit Nederland en Vlaanderen en uit duurzame internationale samenwerkingen. Het festival viert het samenleven en maakt je bewust dat je onderdeel bent van een meerstemmige samenleving.  

Waarden

 
Een zuidelijke en zinnelijke viering 
 • Een bruisend festivalhart in de zomer met theater, muziek, ontmoetingen, barren en restaurants.  
 • Inspiratie en nieuwe verhalen ontdekken. Voeding voor hoofd en hart.  
 • Een feest tot het vallen van de nacht.  
 • Kunst biedt nieuwe inzichten, belicht het ongehoorde en ongeziene.  
   
Specialisten in ontmoeting 
 • Boulevard stimuleert makers om verbinding te maken met publieken 
 • Boulevard pioniert in publieksverbinding en wil de ontmoeting zo goed mogelijk laten aansluiten bij de leefwereld van zoveel mogelijk verschillende mensen. Ook van hen die niet zo vaak een theater bezoeken.  
 • We beogen een manier van werken, die in relaties wederkerig en duurzaam is en gelijkwaardigheid nastreeft.

 

Duurzaamheid
 • Boulevard werkt aan een zo minimaal mogelijke milieubelasting met aandacht en aanpassingen op het gebied van verspilling, afvalscheiding, beperking van- of klimaatvriendelijke reis-transportbewegingen, groene energie, hardcups, vegetarische crewcatering en drukwerk. 
 • We dragen zorg voor de omgeving waarin we werken; speciale aandacht voor omwonenden, lokale ondernemers, flora & fauna.  
 • We bouwen zorgvuldig aan een cultuur waarin de uitwisseling op menselijk niveau centraal staat.  
 • We kijken kritisch naar marktwerking in de sector en samenleving en de daaruit voortvloeiende machtsverhoudingen en rolpatronen. 
 • We zetten in op langdurige relaties met de makers en ook met onze verschillende publieken. 
   
Inclusief en toegankelijk 
 • Theaterfestival Boulevard wil in de volle breedte toegankelijk zijn voor een breed palet aan mensen. Iedereen zou mee moeten kunnen doen, ongeacht gender, beperking, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd. 
 • We dragen zorg voor een programma met gratis toegankelijke voorstellingen en voorstellingen in verschillende prijsklassen. 
 • Wij streven naar inclusief werken en zijn ons bewust van blinde vlekken. We willen dat iedereen zich gezien en gehoord voelt bij Theaterfestival Boulevard. Verschillende kwaliteiten, talenten, meningen en perspectieven van medewerkers, adviseurs en vrijwilligers dragen hieraan bij.
Theaterfestival Boulevard bedankt:
 • Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Den Bosch Partners
 • Provincie Noord-Brabant
 • Fonds Podiumkunsten
 • VSBfonds
 • Fonds21
 • Vriendenloterij Fonds
 • Creative Europe Programme (EU)
 • Gieskes-Strijbis Fonds
 • Dioraphte
 • VandenEnde Foundation
 • Fonds ZOZ
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • Jan van Hoof Galerie
 • Apap
 • Feminist Futures
 • Performing Gender