Privacy

Privacy-statement Stichting Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch 
Onze organisatie – Stichting Theaterfestival Boulevard, onderdeel van Stichting Bosse Nova en gevestigd aan St. Josephstraat 18 te ‘s-Hertogenbosch – verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy beleid is omschreven welke gegevens we verwerken, hoe we jouw privacy als klant waarborgen en hoe en waarom we cookies gebruiken.  

1. Welke klantgegevens verwerken we  
Wanneer je onze website bezoekt, plaatsen wij cookies. Zie vanaf 12. voor meer informatie over cookies. Wanneer je als klant een ticket bij ons koopt, vragen wij je om de volgende gegevens: 
– Naam  
– Adres, postcode, woonplaats en land  
– E-mail adres  
– Telefoonnummer  
– Geboortedatum  
– Geslacht

Je kunt ervoor kiezen om tickets te kopen met of zonder een account. Zonder een account bestel je enkel je kaart(en). Met een account kun je gebruik maken van wachtlijsten bij een selectie van uitverkochte voorstellingen, kun je altijd bij je etickets en kun je jouw instellingen wijzigen. Ook kun je ervoor kiezen om je voor één of meerdere nieuwsbrieven aan te melden, of om je te abonneren op onze Agenda. Tenslotte kun je met jouw account altijd bij je tickets.   

Jouw gegevens leggen we vast in onze klantdatabase TicketWorks. Indien je jouw kaarten online hebt afgerekend, wordt je bankrekeningnummer in onze database opgeslagen. Zo kunnen we in geval van een annulering snel je aankoopbedrag retourneren.   

Naast klantgegevens beheren we gegevens van relaties, zoals zakelijke relaties (businessclub) en pers. Relaties worden in onze relatiedatabase beheerd.  

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking  
We maken het voor je graag inzichtelijk waarom we genoemde persoonsgegevens verwerken, en wat we met jouw gegevens doen: 

 • Naam: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder een naam is het niet mogelijk om een bestelling te plaatsen. 
 • Adres, postcode en woonplaats: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer je jouw ticket(s) per post thuis wilt ontvangen. Daarnaast zijn ze nodig voor een gerechtvaardigd belang, om te kunnen toetsen in hoeverre we aan de opdracht van onze subsidiënten voldoen om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. We gebruiken je postcode en woonplaats geanonimiseerd in bezoekersanalyses.  

  Indien je hebt aangegeven informatie en drukwerk te willen ontvangen, sturen we je deze toe, op basis van de grondslag toestemming. Daarnaast kan het voorkomen dat we onze trouwe klanten een postmailing sturen op basis van bezoekhistorie. Dat doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Als trouwe klant gaan we ervan uit dat je prijs stelt op informatie, die we zorgvuldig op basis van jouw voorkeuren samenstellen, en waarbij de inbreuk op je privacy relatief klein is. 
 • E-mailadres: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. We gebruiken jouw e-mailadres om je jouw e-ticket toe te sturen en je een servicemail over de voorstelling die je gaat bezoeken te sturen. Ook heb je middels jouw e-mailadres toegang tot jouw account op onze website, als je hebt gekozen om een account aan te maken. Bij sommige voorstellingen sturen we na afloop van het evenement een evaluatiemail. Dat doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Het evalueren en verwerken van feedback van onze klanten ten aanzien van onze dienstverlening is voor ons van groot belang en de inbreuk op je privacy is relatief klein. Indien je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of als Agenda abonnee, sturen wij je op basis van jouw voorkeuren en/ of bezoekhistorie e-mails op basis van de grondslag toestemming. Je kunt deze toestemming eenvoudig weer intrekken, door je onderaan de betreffende nieuwsbrief af te melden. 
 • Telefoonnummer: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. We kunnen jouw telefoonnummer gebruiken in geval van wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten aangaande je bezoek. Ook kunnen we contact met je opnemen als je hebt aangegeven op de wachtlijst voor een uitverkocht evenement te willen staan. 
 • Geboortedatum en geslacht: deze gegevens zijn nodig voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, om te kunnen toetsen in hoeverre we aan de opdracht van onze subsidiënten voldoen om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken. We gebruiken jouw geboortedatum en geslacht geanonimiseerd in bezoekersanalyses.


3. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?  
We bewaren gegevens van kaartkopers 7 jaar in onze database. Dat doen we omdat we alleen zo geanonimiseerde bezoekersanalyses en trendanalyses kunnen maken. Naast een groep vaste klanten bezoeken veel klanten ons maar eens in de zoveel jaar. Alleen door over een langere periode te kunnen analyseren, kunnen we bezoekersanalyses en trends in kaart brengen, die we nodig hebben om na te kunnen gaan in hoeverre we aan de opdracht van onze subsidiënten voldoen om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken.

4. Anoniem kaarten kopen  
Mocht je ondanks onze zorgvuldige omgang met jouw gegevens niet in onze database terecht willen komen, dan bieden we je de mogelijkheid om anoniem kaarten te kopen. Dat kan zowel online als tijdens het festival aan de kassa van Tickets & Info. Indien je hiervoor kiest, kunnen we je niet informeren over wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten aangaande jouw bezoek. Wanneer je jouw kaarten onverhoopt verliest, kunnen wij in dit geval helaas ook niets voor je betekenen. De openingstijden van de kassa kan je vinden via de ‘Kaartverkooppagina’. 

Vriend, partner of donateur  
Wanneer je Vriend, partner of donateur bent hebben wij meer gegevens nodig dan als je alleen bezoeker bent. Wij vragen je daarom om de volgende gegevens.  
Het gaat om: 

 • Je NAW gegevens 
 • E-mailadres 
 • IBAN-nummer 

Deze gegevens slaan wij op in het systeem van Boulevard, in contracten en in de financiële administratie. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de partij die voor de administratieve verwerking is ingeschakeld. 

Vrijwilligers, sollicitanten en medewerkers bij Boulevard  
Als je solliciteert bij Boulevard dan verwerken we van jou de volgende gegevens: 

 • Naam 
 • Adres 
 • Geboortedatum 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Opleidingen 
 • Werkervaring 
 • Referenties 
 • Contact- en telefoonnotities

De gegevens worden opgeslagen in het mail-systeem van Boulevard. Als je niet bij ons komt werken, verwijderen wij deze gegevens na 4 weken na ons laatste contact, tenzij wij met jou een andere afspraak hebben gemaakt.  

Als je bij ons komt werken, dan vullen we de gegevens aan om tot een volwaardig personeelsdossier te komen. Denk hierbij aan: 

 • BSN-nummer 
 • Kopie legitimatiebewijs 
 • Kopie werkvergunning, verblijfsvergunning 
 • Eventueel kopieën van polissen, diploma’s en andere documenten 
 • Arbeidscontract 
 • Beoordelingen 
 • Vakantie- en verzuimregistratie 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.  

De gegevens worden opgeslagen in je personeelsdossier, waar alleen de bevoegde medewerker en jij toegang toe hebben. De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde of verplichte derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis. Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als jij ons daar toestemming voor hebt gegeven. 

Formulieren op www.festivalboulevard.nl  
Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in Elocus CMS van The Cre8ion.Lab (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden alleen gedownload door de medewerker van Theaterfestival Boulevard die de gegevens moet verwerken. Na het downloaden wordt het formulier opgeslagen op een afgeschermde en beveiligde server. De formulieren zijn alleen te downloaden door geselecteerde medewerkers van Theaterfestival Boulevard. Alle medewerkers van het festival hebben in hun contract een geheimhoudingsplicht staan.  

De gegevens worden enkel gebruikt volgens de omschreven doelstelling bij aanmelding. Naast de gegevens die de bezoeker zelf invult, wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending.  

Opslag van gegevens 

 • Formulieren: Voor ingestuurde formulieren op pagina's binnen www.festivalboulevard.nl geldt, dat deze worden opgeslagen door Elocus CMS. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden en blijft binnen Nederland (nu en in de toekomst). Transport van deze informatie vindt altijd plaats over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig. 
 • Vrienden: Vriendeninformatie wordt opgeslagen in Ticketworks, deze staat op servers die CJT worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en vallen onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig. 
 • Kaartverkoop: Voor de kaartverkoop maken we gebruik van Ticketworks van Gentleware BV. De gegevens van de kaartkopers worden opgeslagen op servers die door CJT worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie vindt altijd plaats over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.  
 • Statistieken: Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens. The Cre8ion.Lab heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie vindt altijd plaats over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en vindt in de EU of US plaats onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden. 
 • Relatiebeheer: Naast klantgegevens beheert het festival gegevens van relaties, zoals zakelijke relaties, sponsoren, gezelschappen en pers. Relaties worden in de database van YESplan beheerd. 
 • Leveranciers: Gegevens van leveranciers worden zo compleet mogelijk beheerd in Exact Online waarin de administratie van het festival plaats vindt. Tevens worden IBAN bankgegevens van leveranciers bewaard binnen het online pakket van de bank om betalingen aan leveranciers te kunnen uitvoeren. Verzamelbatches worden ter betaling uitgevoerd middels export van de vervallen openstaande leveranciers posten uit Exact Online en import binnen het online pakket van de bank. 
 • Vrijwilligers: Gegevens van vrijwilligers worden beheerd in de database van Beeple. De gegevens van de vrijwilligers worden enkel gebruikt volgens de omschreven doelstelling bij aanmelding: planning, uitnodigingen per mail (bijvoorbeeld vrijwilligersavond), vrijwilligersnieuwsbrief en urgente servicemail. 


5. Rechten van betrokkenen  
Graag wijzen we je op jouw rechten als betrokkene, wanneer het gaat om de verwerking van persoonsgegevens in onze database: 

 • Recht op informatie: je heeft het recht om aan ons te vragen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt. 
 • Recht op inzage: je hebt het recht om jouw gegevens in te zien. 
 • Correctierecht: je hebt het recht om een verzoek tot correctie van jouw gegevens in te dienen. 
 • Recht van verzet of het beperken of wissen van persoonsgegevens: je hebt het recht om aan ons te vragen jouw gegevens uit onze database te verwijderen. Dat recht geldt alleen als de gegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Als je bijvoorbeeld nog een concert of voorstelling bij ons bezoekt, dan blijven jouw gegevens tot en met het bezoek nog in onze database aanwezig. Daarna zullen wij jouw gegevens conform je verzoek anonimiseren en verwijderen we alle herleidbare persoonsgegevens. 
 • Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit): je hebt het recht om gegevens beschikbaar gesteld te krijgen op een dergelijk manier dat je deze zelf gemakkelijk door kan geven aan een andere verantwoordelijke. 
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Indien je gebruik wilt maken van jouw rechten als betrokkene, stuur ons dan een mail waarin je aangeeft van welk(e) recht(en) jouw gebruik wenst te maken. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van jouw bericht reageren op je verzoek.


6. Verwerkersovereenkomst  
Met de partijen waarmee we samen werken als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens, is een verwerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst afgesloten.  

Hierbij gaat het om de volgende partijen/ instanties: 

 • Gentleware B.V.: verwerker en beheerder van onze klantdatabase en CRM systeem; 
 • 2Rivers NV: verwerker en beheerder van ons planningsysteem Yesplan; 
 • Paynl: samenwerkingspartner als het gaat om online betalingen; 
 • Ticketworks: verwerker voor de verzending van e-mails; 
 • Google: verwerker: data-analyse van ons webverkeer; 
 • CJ2: verwerker: hosting van de database van Gentleware; 
 • Vlijmscherp: verwerkers: analyse webverkeer; 
 • Crea8ionlab: verwerkers: analyse en beheer van onze website en webverkeer; 
 • Jildiz Heddes: data analist;
 • Paragon: handler postmailingen;
 • Whooz: verwerker bezoekersgegevens met Whize-database ten behoeve van Culturele Doelgroepenmodel;
 • Eventkit: verwerker en beheerder van ons planningsysteem. 


 


7. Delen van gegevens met derden  
Wij delen jouw gegevens – naast de bij punt zes en in punt 12 t/m 14 omschreven verwerkers of samenwerkingspartners – enkel met derden wanneer je daar zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven. Bijvoorbeeld wanneer je bij een evenement aangeeft dat je tevens van de artiest zelf informatie wenst te ontvangen. Die toestemming wordt expliciet gevraagd, alleen als je zelf het vakje om ook informatie van de artiest te ontvangen aanvinkt, delen wij jouw naam en e-mailadres met de betreffende artiest waaraan je de toestemming verleent. Wil je jouw gegeven toestemming vervolgens weer intrekken, dan verwijzen wij je door naar de artiest waaraan je de toestemming heeft verleend, en is de privacy policy van de betreffende artiest verder van toepassing.  

Ook sturen we je een servicemail over het evenement dat je gaat bezoeken en kunnen we je na jouw bezoek een evaluatiemail sturen. Dat doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Het evalueren en verwerken van feedback van onze klanten over onze dienstverlening is voor ons van groot belang en de inbreuk op jouw privacy is te verwaarlozen. Je kunt jouw toestemming voor service- en/ of evaluatiemails eenvoudig weer intrekken, door je onderaan de e-mails af te melden. 

8. Beveiligingsmaatregelen  
Onze organisatie is voortdurend bezig om de beveiliging van klantgegevens te optimaliseren. Zo is onze website enkel in een veilige (HTTPS) omgeving te bezoeken en geschiedt beheer van dataopslag en de server volgens ISO 27001. 

9. Datalekken  
Alhoewel we zeer zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, kan het voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot persoonsgegevens. In dat geval spreken we van een datalek. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden, wordt direct actie ondernomen aan de hand van het protocol datalekken. 

10. Functionaris Gegevensbescherming  
Stichting Boulevard heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is te bereiken via info@festivalboulevard.nl onder vermelding van ‘privacy’.

11. Inzet van camera’s  
Boulevard of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het festival. Deze opnamen kan Boulevard gebruiken op de website of ter promotie van het evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, X of Vimeo. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Neem contact op met Boulevard indien u een online gepubliceerde foto wilt laten verwijderen.  

12. Wat zijn cookies?  
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt. Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Het surfen op onze website leuker en makkelijker wordt; 
 • Je bij een bestelling via onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren; 
 • We jouw speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals de verlanglijst en het winkelwagentje; 
 • We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren; 
 • We jou advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van jouw interesses.


13. Soorten cookies  
We plaatsen standaard: 

 • Functionele of noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen. 
 • Analytische cookies: met analytische cookies verzamelen wij met behulp van Google Analytics statistieken over het gebruik van onze website. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. De gegevens worden anoniem gebruikt (gegevens delen is uitgeschakeld) en er is een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Alle gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt en na 26 maanden automatisch gewist. 


We plaatsen met jouw toestemming

 • Third party cookies: we plaatsen social media cookies, voor YouTube, Facebook, X, Spotify en Instagram. Daarnaast gebruiken we advertentiescripts voor Facebook, Google Ads, X, Spotify en Instagram. Zo kunnen we je aan de hand van jouw surfgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen doen. Kijk voor meer informatie over het privacy- en cookiebeleid van deze instanties op: Facebook, YouTube, X, Spotify of Instagram.


14. Browserinstellingen aanpassen  
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan jouw browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt jouw voorkeuren ook zo instellen, dat jouw browser specifieke cookies, zoals bijvoorbeeld third party cookies weigert. We willen je er graag op wijzen, dat indien je geen gebruik wilt make van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer te zien zijn. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald.  
Kijk voor meer informatie over het aanpassen van browserinstellingen ten aanzien van cookies op: 

 • Chrome 
 • Firefox 
 • Internet Explorer 
 • Safari 

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com

Theaterfestival Boulevard bedankt:
 • Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Den Bosch Partners
 • Provincie Noord-Brabant
 • Fonds Podiumkunsten
 • VSBfonds
 • Fonds21
 • Vriendenloterij Fonds
 • Creative Europe Programme (EU)
 • Gieskes-Strijbis Fonds
 • Dioraphte
 • VandenEnde Foundation
 • Fonds ZOZ
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • Jan van Hoof Galerie
 • Apap
 • Feminist Futures
 • Performing Gender