Karin Jonkers

Organisatie & Medewerkers

Het vaste team van Theaterfestival Boulevard werkt het jaar rond aan de organisatie van het festival en andere activiteiten van  Stichting Bosse Nova, zoals Kunstbende Noord-Brabant. We geloven dat kunst een onmisbare rol speelt in de samenleving, en werken vanuit die overtuiging samen met partners uit diverse maatschappelijke domeinen. Speerpunten als talentontwikkeling en internationalisering belichten we vanuit verschillende perspectieven, onder meer in Europese samenwerkingsprojecten. We zijn met andere organisaties, festivals en (amateur)initiatieven werkzaam vanuit  Pand 18, een voormalige school in het centrum van de stad. Hier is ook  Broedplaats 's-Hertogenbosch  actief, waarin we samenwerken met de collega’s van Festival Cement en Theater Artemis in de context van  Plan Talentontwikkeling Brabant. Onze kleine groep vaste medewerkers wordt jaarlijks uitgebreid met terugkerende tijdelijke medewerkers, stagiaires en onze onmisbare vrijwilligers. 

Diversiteit & inclusie

We willen dat iedereen zich welkom voelt bij Theaterfestival Boulevard; zowel voor als achter de schermen. De verschillende talenten, meningen en perspectieven van onze medewerkers dragen hier sterk aan bij. Daarom streven we naar een grote diversiteit in onze organisatie op het gebied van o.a. culturele achtergrond, leeftijd, geslacht, geaardheid en fysieke kenmerken. Onze organisatie wordt hier niet alleen sterker van, maar ook een fijnere plek om te werken. Wij steunen dan ook de Code Diversiteit & Inclusie van de Nederlandse culturele en creatieve sector.

Beleid en omgangsvormen 
Bij Theaterfestival Boulevard staan wij voor een bedrijfscultuur waarbinnen iedereen plezierig en veilig kan werken en waarbinnen misstanden en onregelmatigheden worden voorkomen. Daarnaast bieden wij een meldprocedure voor het geval dat niet het geval (b)lijkt te zijn. 

In samenspraak met Van Oss en partners is een notitie opgesteld met als doel het integriteitsbewustzijn waar nodig te vergroten, inzicht te bieden in mogelijkheden en procedures om veiligheid binnen onze organisatie te garanderen en medewerkers te stimuleren elkaar aan te spreken op niet integer handelen en ongewenste omgangsvormen. Deze notitie is beschikbaar voor medewerkers en vrijwilligers van het festival. Integriteitskwesties en vormen van ongewenst gedrag kunnen worden gemeld bij de directeur-bestuurder of op informele wijze en vertrouwelijk worden besproken met onze vertrouwenspersoon mevrouw Sabine van Pelt, die bereikbaar is via sabine.van.pelt@facit.nl of Facit 0251 – 212 202. 

Vrijwilligers melden zich bij het vermoeden van een misstand bij vrijwilligerscoördinator Vera Stijnen. Indien het vermoeden bestaat, dat de vrijwilligerscoördinator betrokken is bij de misstand, kan dit gemeld worden bij de directeur-bestuurder of de vertrouwenspersoon. Op deze manier willen we een prettige en veilige werkomgeving bieden voor onze medewerkers, artiesten en vrijwilligers.  
   
Tessa Smeulers & Dana Kibbelaar,  
Directeur-bestuur Stichting Bosse Nova en Stichting Theaterfestival Boulevard 
’s-Hertogenbosch, april 2022

Team Boulevard

Bij Theaterfestival Boulevard werkt een klein team het hele jaar rond aan de voorbereidingen van het festival. In de lente en zomer zijn we op volle sterkte - dan zijn ook de vrijwilligers, freelancers en stagiairs van de partij. We stellen ze graag aan je voor, inclusief iedereen. Want samen staan we sterk.

Dana Kibbelaar

Directeur-bestuurder

Tessa Smeulers

Directeur-bestuurder

Nina Aalders

Artistiek coördinator

Gido Broers

Programmeur

Dylan Kroese

Programma Producent

Willem de Leeuw

Hoofd productie en techniek

Senna de Groot

Stagiair programmering

Stephan Bikkers

Programmeur Pleinpodium

Ivo Dierx

Programmeur muziek

Babette Kalker

Programmamaker

Marcel Bontekoe

Controller

Marianne Becks

Administrateur & coördinator kaartverkoop

Marlies Quaars

Financiële administratie

Pepijn Muller

Hoofd horeca / duurzaamheids coördinator

Hanna van Dis

Medewerker contextprogramma en publieksverbinding

Coralie den Adel

Projectleider publieksverbinding

Moniek de Zeeuw

Hoofd marketing en communicatie

Maartje Bogaerts van de Vossenberg

Online Marketeer

Kitty Becht

Marketing, communicatie & vrienden

Daan Vorstermans

Stagiair Marketing en Communicatie

Sanne Bouten

Stagiair marketing & communicatie

Linda van Loon

Hospitality coördinator

Yente van Hulst

Medewerker hospitality

Vincent Wijlhuizen

Artistiek projectbegeleider Performing Gender/Dancing in Your Shoes & Gespreksleider

Karin Jonkers

Grafisch ontwerper en fotograaf

Mariëlle van der Wardt

Technisch adviseur, coordinator signing

Jean Philipse

Fotograaf

Eric Alink

Redacteur magazines en tekstschrijver

Teddy Tops

Columnist

Dave Menkehorst

Videograaf

Seydâ Buurman - Kutsal

Adviseur diversiteit & inclusie

Aschwin van Leeuwen

Adviseur Toegankelijkheid

Frank Allard

Adviseur Toegankelijkheid

Rick Hooijberg

Adviseur Toegankelijkheid

Kim van der Weerden

Programmaproducent Festivalhart

Marianne van Andel

Producent podia & locaties

Douwe van Doornewaard

Locatiemanager

Stijn van Kessel

Vormgever festivalpleinen

Kelly Geurts

Vormgever BLVR&D

Vera Stijnen

Vrijwilligerscoördinator

Sofie Smits

Vrijwilligerscoördinator

Hans Struik

Beheerder opslagruimte

Sabine van Pelt

Vertrouwenspersoon

Frans Miggelbrink

Festivalgids

Vrijwilligers deel 1

Vrijwilligers deel 2

Algemene informatie

Boulevard is ingericht conform de Governance Code Cultuur en hanteert het Raad van Toezicht-model. 

De Raad van Toezicht van Boulevard bestaat uit zes leden. Heleen Herbert treedt op als voorzitter, de Raad van Toezicht bestaat verder uit Ricardo Burgzorg, Rick Evers, Paulo Martina, Jeroen Mathot en Marieke Tetteroo.

Toezichthouders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten. 

Beloningsbeleid

Boulevard hanteert de Fair Practice Code, zowel binnen de organisatie als in festivalverband.

In het kader van Fair Pay werken we in lijn met de CAO Nederlandse Podia voor alle medewerkers. De vaste kern is de afgelopen periode uitgebreid met medewerkers bij het team Marketing & Communicatie, Financiële Administratie en Publieksverbinding. Met zelfstandigen wordt afhankelijk van de opdracht en duur van de opdracht een arbeids- dan wel opdrachtovereenkomst afgesloten. Het honorarium van zelfstandigen wordt berekend op basis van de inschaling in de CAO met een ZZP-opslag van 50%. Voor flexibel inzetbare zelfstandigen voor korte duur, met minder zekerheid op herhaling en/of verlenging, berekenen wij een flexicurity toeslag.

Theaterfestival Boulevard bedankt:
 • Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Den Bosch Partners
 • Provincie Noord-Brabant
 • Fonds Podiumkunsten
 • VSBfonds
 • Fonds21
 • Vriendenloterij Fonds
 • Creative Europe Programme (EU)
 • Gieskes-Strijbis Fonds
 • Dioraphte
 • VandenEnde Foundation
 • Fonds ZOZ
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • Jan van Hoof Galerie
 • Apap
 • Feminist Futures
 • Performing Gender