Toegankelijkheid bij Boulevard

Welkom zoals je bent

We vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten van ons festival. Iets wat voor de een vanzelfsprekend is, kan voor de ander een hindernis zijn. Vanuit dat besef werkt Theaterfestival Boulevard aan de toegankelijkheid van het festival. Niet alleen op de locaties, maar ook in de communicatie, het programma en alles daaromheen. Daar zetten we elk jaar weer stappen in, gebaseerd op de ervaringen van onze bezoekers.  

Het festival biedt allerlei voorzieningen voor mensen met een visuele, auditieve, cognitieve of verstandelijke en mobiele beperking. Boulevard houdt ook rekening met mensen voor wie taal, laaggeletterdheid, (culturele) achtergrond, identiteit of geld een festivalbezoek in de weg kan staan. 

Een greep uit het aanbod: voorstellingen met tolk Nederlandse gebarentaal, schrijftolk en audioscriptie, menukaarten in braille, drempelloze toegang, prikkelarm aanbod, relaxed performances, genderinclusieve en rolstoeltoegankelijke toiletten, rolstoelplekken in de zaal, dagprogramma’s op maat voor groepen, gratis aanbod voor wie een vrijwel lege beurs heeft… 

Wanneer het programma bekend is, wordt er ook bekend gemaakt welke faciliteiten er komende editie zijn.

Nog meer weten? Stuur een mail aan toegankelijkheid@festivalboulevard.nl

 

Boulevard is koploper Onbeperkt Feest

Handicap NL en Green Events zijn samen de beweging Onbeperkt Feest gestart om de toegankelijkheid van evenementen te vergroten. Theaterfestival Boulevard mag zich als koploper aansluiten aan een groep van 15 toonaangevende festivalorganisatoren. 

 

De belofte van Theaterfestival Boulevard 

 • We blijven werken aan de fysieke toegankelijkheid van het festival, zowel op locaties als bij voorstellingen, in samenwerking met ervaringsdeskundigen en theater-/dansmakers.  
 • Onze website richten we in volgens Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) met daarop heldere informatie over de (on)toegankelijkheid van programma’s en locaties. 
 • Net als in eerdere edities, presenteren we een programmering met tolken Nederlandse Gebarentaal en schrijftolken én hosten we het Gebarencafé. 
 • Voor blinden en slechtzienden blijven we een paar voorstellingen ondersteunen met audiodescriptie en een inleiding met meet and feel.  
 • Naast een aantal relaxed performances hebben we een aanbod voor mensen met prikkelgevoeligheid met prikkelarm ontvangst. 
 • We organiseren speciale bezoekersprogramma’s voor mensen met een cognitieve of geestelijke beperking. 
 • Waar mogelijk koppelen we onze ervaringsdeskundigen aan theater-/dansmakers die aan toegankelijkheid van hun voorstelling(en) willen werken. 
 • Door het zichtbaar maken van (voorzieningen voor) mensen met een beperking willen we bijdragen aan bewustwording bij ons publiek. 
 • We benaderen toegankelijkheid intersectioneel en werken ook aan sociale, economische en culturele toegankelijkheid. 
 • Welkom zoals je bent: we creëren een veilige plek waar bezoekers zich thuis én gerepresenteerd voelen. 

 

Theaterfestival Boulevard bedankt:
 • Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Provincie Noord-Brabant
 • Fonds Podiumkunsten
 • Brabant C
 • VSBfonds
 • Fonds21
 • BankGiro Loterij
 • Cultuurfonds
 • Creative Europe Programme (EU)
 • De Versterking
 • Verkadefabriek
 • Theater aan de Parade
 • Apap
 • Performing Gender
 • Feminist Futures