01 augustus 2022

Sinds begin van dit jaar komt wekelijks een groep bewoners uit de stad, met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië en de Molukken, bijeen. Zij ontmoeten elkaar samen met dansmaker Jija Sohn voor bewegingsworkshops. Er werd bewogen, gepraat, gegeten en ook gezongen en gedicht. Kern van het project: het bouwen van een relatie waarin de dansmaker en de deelnemers elkaar en elkaars wensen leren kennen door dans en beweging. Dit vormt de basis voor het traject richting Boulevard 2023, waarin de groep gaat werken aan een performance/kunstproject over hun eigen verhalen.

Ontmoet Meneer Middel. Hij is 96 jaar oud, maar dat zou je niet verwachten als je hem zou zien. Als hij beweegt, gaat de ruimte open. Hij beweegt met vertrouwen, doelgericht, soms dromerig en fragiel. Als hij praat is zijn stem sterk en duidelijk. Hij gebruikt niet meer woorden dan nodig is. Wanneer hij een solo-oefening doet, staat de tijd stil en dempt het geluid.

Meneer Middel is een van de deelnemers aan Boulevard's Dancing in Your Shoes. Hij is de oudste van de groep van 10 personen, bestaande uit immigranten van de eerste of tweede generatie met wortels in voormalig Nederlands-Indië en de Molukken. Deze groep mensen komt sinds januari bijna wekelijks samen en is snel een stevige community geworden! Samen met dansmaker Jija Sohn werd er bewogen, gepraat, gegeten en ook gezongen en gedicht. Daarnaast ondernamen ze andere activiteiten als een bezoek aan theater of museum. 

Dancing in Your Shoes is een Europees capacity building project waarbij we onderzoek doen naar praktijken waarin de samenwerking tussen choreograaf, culturele instelling en diverse groepen uit de samenleving minder hiërarchisch en gelijkwaardiger kunnen maken. De verzamelde kennis uit deze workshops wordt gedeeld met alle Europese partners en gebruikt voor de ontwikkeling van methodieken én een productie / presentatie in 2023.

Het project is ons dierbaar omdat het streeft naar een gelijkwaardige wijze van samenwerken tussen dansmakers en groepen via het lichaam en beweging. Bovendien is het bijzonder dat op deze manier een relatie wordt opgebouwd met een groep niet-professionele dansers die intensief deelnemen aan de podiumkunsten.

Deze zomer is het moment waarop de eerste reeks workshops afloopt en we gaan toewerken naar presentaties op Boulevard 2023. Tijdens het festival is er een besloten bijeenkomst waarin we terugkijken en reflecteren op wat we tot nu toe hebben bereikt.

Dieper in Dancing in Your Shoes 
De workshopreeks Performing Gender – Dancing in Your Shoes (PG - DIYS) is een serie bijeenkomsten waarbij deelnemers en een choreograaf gezamenlijk de mogelijkheden onderzoeken om via het lichaam, moderne dans en beweging een gevoel van verbinding, gelijkwaardigheid en gemeenschappelijkheid te creëren. Samen bepalen ze waar ze het over willen hebben, wat de agenda is. Via dans en beweging in de eerste plaats, maar mogelijk ook via andere uitingsvormen als tekst of beeld. De groep vormt een open gemeenschap die bovenop de thema’s die bovendrijven, ook extra aandacht geeft aan vraagstukken over gender.    

De leden van de groep worden uitgenodigd persoonlijke verhalen en ervaringen om te zetten in vorm, spel en beleving, gezamenlijke beweging en dans. Samen ontrafelen ze vragen, onderzoeken ervaringen en geven daar woorden en bewegingen aan. Het begint bij het begin. Wat is dans, waar begint de dans, wat geeft onze geschiedenis en omgeving ons en welke rol speelt gender daar in?

Samenwerken in Europa 
DIYS vindt plaats in samenwerking met kunstcentra in acht Europese landen (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Spanje, Hongarije, Slovenië en Zweden). In het programma besteden we speciale aandacht aan gemeenschappelijk denken over gelijke kansen, rollen en verantwoordelijkheden. Dancing In Your Shoes is ontstaan uit de behoefte van samenwerkingspartners om met lokale gemeenschappen een sterkere relatie te ontwikkelen, om hen meer kunst te laten ervaren en om hen dichter bij hedendaagse dans te brengen. Daarnaast wil het de relatie tussen het publiek en hedendaagse dans te versterken door actieve deelname, van een passieve, inclusieve artistieke ervaring naar een actieve, participatieve ervaring. En de relaties tussen verschillende gemeenschappen en kunstorganisaties versterken, waarbij rekening wordt gehouden met over verschillende sociale rollen in artistieke, culturele en sociale processen. 

In onze partnerorganisaties komen mensenrechten, modellen voor kunstproductie, sociale inclusie en het gesprek over diversiteit in zeer verschillende vormen en inhoud voor. Elk van de partners heeft jarenlange ervaring in de vormentaal van de hedendaagse dans, wat een solide basis biedt om deze ontwikkeling in hun respectievelijke vakgebieden, zowel cultureel als sociaal, in gang te zetten.

Je kunt een kijkje nemen op de website voor meer informatie over onze partners: http://www.performinggender.eu/lately-from-performing-gender/ 

Performing Gender – Dancing in Your Shoes partners: 
Alma Mater University of Bologna (Italië) 
Boulevard Festival (Nederland) 
British Council (VK) 
City of Women (Slovenië) 
DansBrabant (Nederland) 
Gender Bender Festival / Il Cassero LGBTI Centre (Italië) 
Klap Maison de la Danse (Frankrijk) 
Norrlandsoperan (Zweden) 
Paso a 2 (Spanje) 
Yorkshire Dance (VK)

In the frame of Performing Gender: dancing in your shoes, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

 

Theaterfestival Boulevard bedankt:
 • Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Provincie Noord-Brabant
 • Fonds Podiumkunsten
 • Brabant C
 • VSBfonds
 • Fonds21
 • BankGiro Loterij
 • Cultuurfonds
 • Creative Europe Programme (EU)
 • De Versterking
 • Verkadefabriek
 • Theater aan de Parade
 • Apap
 • Performing Gender
 • Feminist Futures