Over Boulevard
Archief
#anderboulevard
#afzenderboulevard

To Care as Caress

Building Conversation | NL

Boulevard verbindt zich graag en zeker nu met de stad en haar bewoners. Aan tien bevlogen makers, in wie wij al jaren vertrouwen hebben, is gevraagd om samen met ‘Afzender Boulevard’ iets voor te dragen of te maken. Deze projecten worden gemaakt voor en soms met specifieke groepen uit de stad.

In de bijzondere gespreksperformance To Care as Caress verkennen twaalf deelnemers het fenomeen zorg. Voor wie zorg je? Voor wat? Tot elke prijs? Dulden we dat mensen ziek worden? Is duelleren met ziekte zinvoller dan strijden tegen eenzaamheid?

Nu covid-19 haar kampementen voorlopig nog niet opbreekt, levert dat wereldwijd gespreksstof op. Ook in Den Bosch: To Care as Caress is een theatrale buitenkans voor zorgwerkers, zorgmedewerkers, mantelzorgers en allen die zich aangesproken voelen om over de huidige tijd te reflecteren. Het gesprek komt tot stand onder de vlag van Building Conversation, een collectief van Nederlandse en Vlaamse kunstenaars. Zij benaderen een gesprek als een gezamenlijk kunstwerk. Inspiratie ontlenen ze aan gespreksrituelen van onder anderen de Inuit, Maori en Occupy.

Een van de twee gespreksbegeleiders van To Care as Caress is Peter Aers. Deze Vlaamse theatermaker en filosoof mijdt geen ongemakkelijke kwesties. Evenmin drenkt hij schurende levensvragen op voorhand in jodium. Zo verkende hij in gespreksperformance The Pain of Others de vraag of pijn van bijvoorbeeld vluchtelingen of psychiatrische patiënten deelbaar is. Ook begeleidt hij dialoogkunst in instellingen voor jongeren en gevangenissen.

To Care as Caress begint met het gezamenlijk lezen van een verhaal. Geen verhaal over ic’s, virussen of rood-wit lint, “maar een fictief verhaal, want we hebben andere verhalen nodig”, zegt Peter aan de telefoon. “We laten ons ook veel meer leiden door fictie dan we beseffen, terwijl fictie concrete veranderingen kan teweegbrengen.”

Ziet hij gesprekken als vleugels van spalkhout, veren en was, waarmee je tijdelijk aan de werkelijkheid kunt ontsnappen? Slechts ten dele: “We werken met mensen. Je kunt hun realiteit nooit ontkennen. Wel probeert Building Conversation een andere verbeelding te creëren.”Wat op voorhand de verbeelding tart, zijn de consequenties van de pandemie. Niet alleen medisch of economisch: covid-19 zet ook de verhouding tussen overheid en bevolking op scherp – zeker in België, waar de aanpak straffer dan in Nederland is. “Zorgcentra voor ouderen die potdicht gingen; eenzame stervenden: dat maakt het noodzakelijk om grondig over het sociale contract na te denken.” Die term uit de filosofie gaat over het denkbeeldige contract tussen de staat en het individu. Grof gezegd regelt het de onderlinge rechten en plichten, maar ook het staatsmonopolie op geweld. “In de coronatijd zie je dat de overheid intervenieert in leven en dood van burgers. Dat is fors. Het verlangt nadere gesprekken over de anderhalvemetersamenleving en grondwettelijke rechten. Ook dat is zorg.” 

data en tijden
12, 13 en 14 augustus van 19.00 – 21.00 uur
15 en 16 augustus van 14.00 – 16.00 uur

locatie
Pand 18, Sint Josephstraat 18, ‘s-Hertogenbosch

Wil je bij een van de bijeenkomsten aanwezig zijn, stuur een mail naar babette@festivalboulevard.nl, met je naam en gewenste datum.

concept en begeleiding
Peter Aers en Erika Sprey 

Theaterfestival Boulevard bedankt: