04 juli 2024

Positieve adviezen voor Theaterfestival Boulevard

Deze week hebben Fonds Podiumkunsten en de Provincie Noord-Brabant bekend gemaakt dat Theaterfestival Boulevard ook de komende 4 jaar subsidie zal krijgen. 

Op woensdag 3 juli bracht het Fonds Podiumkunsten haar adviezen uit over de landelijke cultuursubsidies voor de periode 2025 -2028. Theaterfestival Boulevard is ontzettend trots op het positieve advies van het Fonds. Dank aan de commissie die ons werk waardeert en erkent. Zij schreven in hun advies: “De commissie stelt vast dat de kernwaarden wederkerigheid en resonantie waarvoor een connectie tussen artiest en toeschouwer onmisbaar is, in de komende periode de boventoon voeren. De commissie is positief over deze nadruk op verdieping en engagement en ziet dit duidelijk terug in de uitgangspunten voor de programmering. Volgens de commissie onderscheidt Theaterfestival Boulevard zich van andere grootschalige zomerfestivals.  
De commissie beoordeelt tevens de lokale inbedding als zeer goed.” 

Ook bracht de Raad voor Cultuur haar positieve advies uit over PLAN Brabant, waar Theaterfestival Boulevard partner van is. “De raad ziet PLAN als een belangrijk scharnierpunt tussen de kunstvakopleidingen in de regio Brabant en de praktijk. Door haar rol in de keten is de instelling een aanjager voor talentontwikkeling in de regio en daarbuiten.”  

Vervolgens maakte de Provincie Noord-Brabant vandaag haar advies bekend. Theaterfestival Boulevard ontvangt ook daar de komende 4 jaar subsidie. We danken de commissie voor het positieve advies en deze zeer welkome toekenning. Het is echter niet alleen feest. Vanwege het nieuwe subsidieplafond waar het festival mee wordt geconfronteerd, ontstaat er een zorgelijke verlaging van het subsidiebedrag ten opzichte van de voorgaande jaren. Hierdoor zal de rol die Boulevard nu bekleed in het regionale, landelijke en internationale culturele veld worden beperkt. Daarnaast raken belangrijke samenwerkingspartners van Boulevard helaas hun landelijke en/of regionale subsidie kwijt. 

“Het zijn twee beladen dagen voor de culturele sector in Nederland. Waar sommigen een gat in de lucht springen, verwerken anderen een grote teleurstelling. Samen vormen we een cultuursector waar ieder verhaal gehoord moet kunnen worden en iedere afwijzing grote impact heeft op samenwerkingen en op het belangrijke werk wat er gemaakt wordt”, aldus directeuren Dana Kibbelaar en Tessa Smeulers.  

Theaterfestival Boulevard bedankt:
 • Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Den Bosch Partners
 • Provincie Noord-Brabant
 • Fonds Podiumkunsten
 • VSBfonds
 • Fonds21
 • Vriendenloterij Fonds
 • Creative Europe Programme (EU)
 • Gieskes-Strijbis Fonds
 • Dioraphte
 • VandenEnde Foundation
 • Fonds ZOZ
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • Jan van Hoof Galerie
 • Apap
 • Feminist Futures
 • Performing Gender