Jean Philipse

Een feministische praktijk…

Geïnspireerd door de feministische richtlijnen van het apap netwerk - waar Boulevard deel van uitmaakt - werkt het festival samen met de verbonden kunstenaars aan meer gelijkwaardige praktijken binnen de podiumkunsten, het aanpakken van ongelijkheid en het aanzetten tot verandering in de richting van een intersectioneel feminisme.

 

Een feministische praktijk… 

 

... is zelfkritisch, transparant en legt verantwoording af 

• weerspiegel je eigen kernwaarden in je doen en laten  

• luister met evenveel aandacht en belang naar de stem van iedereen  

• wees eerlijk over de verdeling van macht en geld  

• neem de verantwoordelijkheid om verandering aan te brengen waar het nodig is. 

 

... verzet zich tegen werkmodellen gebaseerd op ongelijkheid, ondoorzichtige machtsverhoudingen, uitsluiting en uitbuiting door concrete alternatieven voor te stellen 

• strijd voor eerlijke beloning voor iedereen 

• werk structureel samen met groepen die gemarginaliseerd of gediscrimineerd worden  

• zorg voor een bevredigend evenwicht tussen werk en vrije tijd  

• zet elkaar in je kracht 

• heb aandacht voor de impact van je activiteiten op het milieu en stel concrete alternatieven voor. 

 

... gaat uit van minder doen 

• doe minder om de impact op het milieu te minimaliseren  

• doe minder om je luister- en zelfkritische vermogen te verbeteren  

• doe minder om met meer nauwkeurigheid, zorg en doelgerichtheid te kunnen werken  

• doe minder om ruimte te maken voor het onverwachte.


Dit project vindt plaats in het kader van het Feminist Futures Festival dat deel uitmaakt van de apap - Feminist Futures, een project medegefinancierd door het Creative Europe-programma van de Europese Unie. 

Theaterfestival Boulevard bedankt:
 • Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Den Bosch Partners
 • Provincie Noord-Brabant
 • Fonds Podiumkunsten
 • VSBfonds
 • Fonds21
 • Vriendenloterij Fonds
 • Creative Europe Programme (EU)
 • Gieskes-Strijbis Fonds
 • Dioraphte
 • VandenEnde Foundation
 • Fonds ZOZ
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • Jan van Hoof Galerie
 • Apap
 • Feminist Futures
 • Performing Gender