Karin Jonkers

ANBI

Zowel Stichting Theaterfestival Boulevard als de Stichting Vrienden van Theaterfestival Boulevard zijn door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties en vriendencontributies fiscaal aftrekbaar. Via een 'overeenkomst periodieke gift' kun je steun voor vijf jaar vastleggen. In dat geval is er geen drempel en geen maximum van toepassing op de aftrekbaarheid van de bijdrage en kan het zo maar zijn dat je voor hetzelfde bedrag de vriendschap kunt upgraden, bijvoorbeeld van Zilver- naar Goud of van Goud - naar Platinavriend.

Naam van de instelling  
Stichting Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch

RSIN / Fiscaal nummer  
(RSIN) 805607663  

IBAN  
NL51SNSB0957426682

Doelstelling  
Stichting Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch, gevestigd te 's-Hertogenbosch, heeft als doel het organiseren van theaterfestivals en het bevorderen van de belangstelling voor culturele activiteiten met name het jaarlijks organiseren van een theaterfestival, in de ruimste zin, in het zuiden des lands.

Toezichthouders

Heleen Herbert, voorzitter

Ricardo Burgzorg

Rick Evers

Paulo Martina

Jeroen Mathot

Marieke Tetteroo


Beloningsbeleid  
Raad van Toezicht: toezichthouders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  
Directie en personeel: conform cao Nederlandse Podia.

Activiteiten  
Evaluatieverslag van 2022  
Evaluatieverslag van 2021-2022  
Evaluatieverslag van 2020  
Evaluatieverslag van 2019  
Evaluatieverslag van 2018  
Evaluatieverslag van 2017  
Evaluatieverslag van 2016   
Evaluatieverslag van 2015 

Meer informatie over onze ANBI gegevens
Theaterfestival Boulevard bedankt:
 • Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Den Bosch Partners
 • Provincie Noord-Brabant
 • Fonds Podiumkunsten
 • VSBfonds
 • Fonds21
 • Vriendenloterij Fonds
 • Creative Europe Programme (EU)
 • Gieskes-Strijbis Fonds
 • Dioraphte
 • VandenEnde Foundation
 • Fonds ZOZ
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • Jan van Hoof Galerie
 • Apap
 • Feminist Futures
 • Performing Gender