VACATURES

Werken bij Boulevard
Het vaste team van Theaterfestival Boulevard werkt het hele jaar aan de organisatie van het festival en aan de andere activiteiten van Stichting Bosse Nova (Kunstbende, Theater na de Dam). De planning van de nieuwe editie van Boulevard begint direct na sluitingsavond van het festival. In het voorjaar sluiten tientallen freelancers en vrijwilligers zich aan.

Diversiteit & inclusie
We willen dat iedereen zich welkom voelt bij Theaterfestival Boulevard; zowel voor als achter de schermen. De verschillende talenten, meningen en perspectieven van onze medewerkers dragen hier sterk aan bij. Daarom streven we naar een grote diversiteit in onze organisatie op het gebied van o.a. culturele achtergrond, leeftijd, geslacht, geaardheid en fysieke kenmerken. Onze organisatie wordt hier niet alleen sterker van, maar ook een fijnere plek om te werken. Wij steunen dan ook de Code Diversiteit & Inclusie van de Nederlandse culturele en creatieve sector.

Beleid en omgangsvormen
Bij Theaterfestival Boulevard staan wij voor een bedrijfscultuur waarbinnen iedereen plezierig en veilig kan werken en waarbinnen misstanden en onregelmatigheden worden voorkomen. Daarnaast bieden wij een meldprocedure voor het geval dat niet het geval (b)lijkt te zijn. 

In samenspraak met Van Oss en partners is een notitie opgesteld met als doel het integriteitsbewustzijn waar nodig te vergroten, inzicht te bieden in mogelijkheden en procedures om veiligheid binnen onze organisatie te garanderen en medewerkers te stimuleren elkaar aan te spreken op niet integer handelen en ongewenste omgangsvormen. Deze notitie is beschikbaar voor medewerkers en vrijwilligers van het festival. Integriteitskwesties en vormen van ongewenst gedrag kunnen worden gemeld bij de directeur-bestuurder of op informele wijze en vertrouwelijk worden besproken met onze vertrouwenspersoon mevrouw Ans Buys. 

Vrijwilligers melden zich bij het vermoeden van een misstand bij vrijwilligerscoördinator Hanna van Dis. Indien het vermoeden bestaat, dat de vrijwilligerscoördinator betrokken is bij de misstand, kan dit gemeld worden bij de directeur-bestuurder of de vertrouwenspersoon. Op deze manier willen we een prettige en veilige werkomgeving bieden voor onze medewerkers, artiesten en vrijwilligers. 
  
Peggy Olislaegers, 
Directeur-bestuurder Stichting Bosse Nova en Stichting Theaterfestival Boulevard a.i.
’s-Hertogenbosch, oktober 2021 

Openstaande vacatures
Bekijk de openstaande vacatures en schroom niet te solliciteren.

Theaterfestival Boulevard bedankt: