Organisatie & Medewerkers

Het vaste team van Theaterfestival Boulevard werkt het jaar rond aan de organisatie van het festival en andere activiteiten van  Stichting Bosse Nova, zoals Kunstbende Noord-Brabant. We geloven dat kunst een onmisbare rol speelt in de samenleving, en werken vanuit die overtuiging samen met partners uit diverse maatschappelijke domeinen. Speerpunten als talentontwikkeling en internationalisering belichten we vanuit verschillende perspectieven, onder meer in Europese samenwerkingsprojecten. We zijn met andere organisaties, festivals en (amateur)initiatieven werkzaam vanuit  Pand 18, een voormalige school in het centrum van de stad. Hier is ook  Broedplaats 's-Hertogenbosch  actief, waarin we samenwerken met de collega’s van Festival Cement en Theater Artemis in de context van  Plan Talentontwikkeling Brabant. Onze kleine groep vaste medewerkers wordt jaarlijks uitgebreid met terugkerende tijdelijke medewerkers, stagiaires en onze onmisbare vrijwilligers. 

Beleid en omgangsvormen

Bij Theaterfestival Boulevard staan wij voor een bedrijfscultuur waarbinnen iedereen plezierig en veilig kan werken en waarbinnen misstanden en onregelmatigheden worden voorkomen. Daarnaast bieden wij een meldprocedure voor het geval dat niet het geval (b)lijkt te zijn. 

In samenspraak met Van Oss en partners is een notitie opgesteld met als doel het integriteitsbewustzijn waar nodig te vergroten, inzicht te bieden in mogelijkheden en procedures om veiligheid binnen onze organisatie te garanderen en medewerkers te stimuleren elkaar aan te spreken op niet integer handelen en ongewenste omgangsvormen. Deze notitie is beschikbaar voor medewerkers en vrijwilligers van het festival. Integriteitskwesties en vormen van ongewenst gedrag kunnen worden gemeld bij de directeur-bestuurder of op informele wijze en vertrouwelijk worden besproken met onze vertrouwenspersoon mevrouw Ans Buys. 

Vrijwilligers melden zich bij het vermoeden van een misstand bij vrijwilligerscoördinator Hanna van Dis. Indien het vermoeden bestaat, dat de vrijwilligerscoördinator betrokken is bij de misstand, kan dit gemeld worden bij de directeur-bestuurder of de vertrouwenspersoon. Op deze manier willen we een prettige en veilige werkomgeving bieden voor onze medewerkers, artiesten en vrijwilligers. 
  
Viktorien van Hulst, 
Directeur-bestuurder Stichting Bosse Nova en Stichting Theaterfestival Boulevard 
’s-Hertogenbosch, november 2020 

Team Boulevard

Bij Theaterfestival Boulevard werkt een klein team het hele jaar rond aan de voorbereidingen van het festival. In de lente en zomer zijn we op volle sterkte - dan zijn ook de vrijwilligers, freelancers en stagiairs van de partij. We stellen ze graag aan je voor, inclusief iedereen. Want samen staan we sterk.

Peggy Olislaegers

Directeur-bestuurder a.i.

Tessa Smeulers

Hoofd programma

Nina Aalders

Programmeur en dramaturg

Meis Suker

Programmamaker

Wendy Moonen

Programmeur Pleinpodium

Babette Kalker

Programmamedewerker BLVR&D

Vincent Wijlhuizen

Contextprogrammeur

Margo van der Werf

Programmaproducent

Job Rietvelt

Coördinator internationalisering & development

Marcel Bontekoe

Controller

Marianne Becks

Administrateur & coördinator kaartverkoop

Linda van Loon

Hospitality coördinator Vrienden/zakelijke markt & Officemanager

Joep Grooteman

Hoofd marketing en communicatie

Coralie den Adel

Doelgroep-marketeer

Juliette de Man

Medewerker marketing en communicatie

Gido Broers

Medewerker marketing, coördinator Tickets & Info en hospitality artiesten & medewerkers

Karin Jonkers

Grafisch ontwerper en fotograaf

Mariëlle van der Wardt

Technisch adviseur

Jean Philipse

Fotograaf

Eric Alink

Redacteur programmaboek en hoofdredacteur dagkrant

Teddy Tops

Columnist

Dave Menkehorst

Videograaf

Pepijn Muller

Hoofd horeca / duurzaamheids coördinator

Stephan Grillis

Hoofd productie en techniek

Willem de Leeuw

Productieleider podia en locaties

Kim van der Weerden

Producent Festivalhart Zuiderpark

Douwe van Doornewaard

Locatiemanager

Marianne van Andel

Locatiemanager

Stijn van Kessel

Vormgever festivalpleinen

Kelly Geurts

Vormgever BLVR&D

Seydâ Buurman - Kutsal

Adviseur diversiteit & inclusie

Hanna van Dis

Vrijwilligerscoördinator

Merel Meulmeester

Vrijwilligerscoördinator

Yente van Hulst

Medewerker artiestenbalie

Tommy Zonneveld

Medewerker toegankelijkheid

Hans Struik

Beheerder opslagruimte

Frans Miggelbrink

Festivalgids

Vrijwilligers deel 1

Vrijwilligers deel 2

Theaterfestival Boulevard bedankt: