Over Boulevard
Archief

Goed nieuws voor Boulevard

Subsidiebesluiten Fonds Podiumkunsten bekend gemaakt.

Vandaag zijn de subsidiebesluiten voor de meerjarige festivalregeling van het Fonds Podiumkunsten bekend gemaakt. Voor Theaterfestival Boulevard was er goed nieuws, ons festival heeft het gevraagde subsidie toegekend gekregen voor de periode 2017-2020. 

@festivalboulevard 02 augustus 2016

Na de champagne is er ook grote bezorgdheid over het totale festivallandschap. Er was een budget beschikbaar van 2,1 miljoen voor de Nederlandse podiumkunstenfestivals. Dat bedrag werd maar liefst vier keer overvraagd. Van de 34 positief beoordeelde festival-aanvragen (in totaal vroegen 54 festivals aan), kunnen er slechts twaalf festivals en concoursen rekenen op financiële ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten.

Reactie namens De Verenigde Podiumkunstenfestivals:

Bijna twee-derde (65%) van de positief beoordeelde aanvragers vallen opnieuw buiten de boot. Dit ondanks een goede beoordeling en vaak ook een geweldige (inter)nationale staat van dienst. De landelijke podiumkunstenfestivals zitten in zwaar weer. Ze staan centraal in (inter)nationale en lokale culturele infrastructuren, maar staan aan de zijlijn als het gaat om cultuurbeleid en budgetverdeling. Dat moét anders.

Samen met meer dan 35 festivals van Groningen tot Middelburg werken wij informeel samen voor de verbetering van de positie van de podiumkunstenfestivals. Wij hopen dat de Tweede Kamer met Prinsjesdag besluit structureel extra geld beschikbaar te stellen voor cultuur en voor de podiumkunstenfestivals. Een structurele budgetverhoging van 2,5 miljoen in de jaren 2017 - 2020 is broodnodig.

Goed nieuws voor Boulevard
Goed nieuws voor Boulevard
Goed nieuws voor Boulevard
Theaterfestival Boulevard bedankt: