Privacy

Privacy-statement Stichting Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch

 

Stichting Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch (hierna: Theaterfestival Boulevard), gevestigd aan de Sint Josephstraat 18 (5211 NJ) te ‘s-Hertogenbosch - verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy-statement is omschreven welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken via onze website, kaartverkoopsysteem en overige kanalen, met welk doel we dit doen, en hoe we de privacy van de bezoeker waarborgen.

 

Het festival gebruikt persoons- of adresgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft ingevuld, zoals kaartverkoopinformatie, Vriendeninformatie, verzending van nieuwsbrief.

Daarnaast worden gegevens gebruikt voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang: het kunnen toetsen in hoeverre het festival aan zijn opdracht voldoet om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken.

De persoonsgegevens worden gebruikt volgens de doelstellingen bij aanmelding en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Ze worden evenmin gebruikt om individuele bezoekers te identificeren.

Dit statement wordt aangepast indien organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.


Website
De website van Theaterfestival Boulevard verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Op deze website worden daarnaast cookies op de computer of telefoon van de bezoeker geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. Het festival verzamelt op deze manier informatie over het gebruik van zijn website. Daarbij worden cookies gebruikt. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Theaterfestival Boulevard de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. 


Kaartverkoop
In het proces van kaartverkoop verzamelt Theaterfestival Boulevard persoons- en/of adresgegevens.

Het festival vraagt om de volgende gegevens:
- naam
- adres, postcode, woonplaats en land
- e-mail adres
- telefoonnummer
- geboortedatum
- geslacht

Naam: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder een naam is het niet mogelijk om een bestelling te plaatsen.
Adres, postcode, woonplaats en land: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer de bezoeker ticket(s) of de programmabrochure per post thuis wilt ontvangen. Daarnaast wordt hiermee getoetst in hoeverre het festival voldoet aan zijn opdracht een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken. In bezoekersanalyses worden postcode en woonplaats geanonimiseerd gebruikt. In incidentele gevallen wordt een postmailing gestuurd op basis van bezoekhistorie.
E-mailadres: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Het e-mailadres wordt gebruikt om het e-ticket toe te sturen, alsmede een servicemail en/of evaluatiemail over de voorstelling die bezocht wordt.
Telefoonnummer: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Het telefoonnummer kan worden gebruikt in geval van wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten aangaande het bezoek.
Geboortedatum en geslacht: Geboortedatum en geslacht worden geanonimiseerd gebruikt in bezoekersanalyses.
 

Het is mogelijk om anoniem kaarten te kopen aan de kassa van Theater aan de Parade en tijdens het festival bij Tickets & Info. Als kaarten op deze wijze zijn gekocht, kan de kaartkoper niet worden geïnformeerd over wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten aangaande het bezoek


Inschrijving voor nieuwsbrief
Theaterfestival Boulevard biedt bezoekers de mogelijkheid zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft de bezoeker toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op deze manier kan Theaterfestival Boulevard ‘s-Hertogenbosch de bezoeker op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Theaterfestival Boulevard biedt te allen tijde de mogelijkheid tot afmelding. De nieuwsbrieven worden door Theaterfestival Boulevard verzonden via het online programma Mailchimp.

Voor Vrienden biedt Theaterfestival Boulevard op gelijke wijze de mogelijkheid zich in te schrijven voor de Vriendennieuwsbrief. Bij aanmelding als Vriend geeft de Vriend toestemming voor de Vriendennieuwsbrief en om de verstrekte gegevens op te slaan.


Fotografie en beeld- en/of geluidsopname tijdens Theaterfestival Boulevard  
Theaterfestival Boulevard of een mediapartner kan foto’s en beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het festival. Dit materiaal kan door het festival gebruikt worden op de website, in drukwerk of ter promotie van het evenement en de organisatie via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram of Twitter. Daarnaast kunnen de foto’s of opnamen gebruikt worden op de mediakanalen of in drukwerk van de (media)partner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Bij bezwaar tegen een online gepubliceerde foto is het mogelijk een verzoek tot verwijdering in te dienen. 


Formulieren op www.festivalboulevard.nl
Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in Elocus CMS van The  Cre8ion.Lab (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden alleen gedownload door de medewerker van Theaterfestival Boulevard die de gegevens moet verwerken. Na het downloaden wordt het formulier opgeslagen op een afgeschermde en beveiligde server. De formulieren zijn alleen te downloaden door geselecteerde medewerkers van Theaterfestival Boulevard. Alle medewerkers van het festival hebben in hun contract een geheimhoudingsplicht staan.

De gegevens worden enkel gebruikt volgens de omschreven doelstelling bij aanmelding. Naast de gegevens die de bezoeker zelf invult, wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending.


Opslag van gegevens

 • Formulieren
  Voor ingestuurde formulieren op pagina's binnen www.festivalboulevard.nl geldt, dat deze worden opgeslagen door Elocus CMS. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden en blijft binnen Nederland (nu en in de toekomst). Transport van deze informatie vindt altijd plaats over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
 • Vrienden
  Vriendeninformatie wordt tevens opgeslagen in Yesplan, deze staat op servers die door 2Rivers NV worden beheerd. Deze servers staan in België en vallen onder Belgische jurisdictie. Voor het kunnen incasseren van de Vriendenbijdragen wordt Vriendeninformatie ook opgeslagen in Snelstart, deze staan op de servers die door Snelstart worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en vallen onder Nederlandse juridictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
 • Kaartverkoop
  Voor de kaartverkoop maken we gebruik van SRO van ESB*TSB via Theater aan de Parade. De gegevens van de kaartkopers worden opgeslagen op servers die door ESB*TSB worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie vindt altijd plaats over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig. 
 • Statistieken
  Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. The Cre8ion.Lab heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie vindt altijd plaats over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en vindt in de EU of US plaats onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden.
 • Relatiebeheer
  Naast klantgegevens beheert het festival gegevens van relaties, zoals zakelijke relaties, sponsoren, gezelschappen en pers. Relaties worden in de database van Yesplan beheerd.
 • Leveranciers
  Gegevens van leveranciers worden zo compleet mogelijk beheerd in Exact Online waarin de administratie van het festival plaats vindt. Tevens worden IBAN bankgegevens van leveranciers bewaard binnen het online pakket van de bank om betalingen aan leveranciers te kunnen uitvoeren. Verzamelbatches worden ter betaling uitgevoerd middels export van de vervallen openstaande leveranciers posten uit Exact Online en import binnen het online pakket van de bank.
 • Vrijwilligers
  Gegevens van vrijwilligers worden beheerd in de database van Yesplan. De gegevens van de vrijwilligers worden enkel gebruikt volgens de omschreven doelstelling bij aanmelding: planning, uitnodigingen per mail (bijvoorbeeld vrijwilligers avond), vrijwilligersnieuwsbrief en urgente servicemail.
 • Publieksonderzoek
  Het publiek wordt jaarlijks gevraagd mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek:
 • Middels gebruik van iPad op het festivalterrein;
 • Middels slot nieuwsbrief met url naar publieksonderzoek;
 • Middels aankoopproces toegangskaarten met mogelijkheid voor het aanmelden voor publiekonderzoek op aparte pagina.

  De gegevens van het publieksonderzoek worden anoniem opgeslagen in Elocus en gebruikt voor evaluatiedoeleinden.


Klanten hebben het recht:

 • op inzage van de gegevens die Theaterfestival Boulevard van hen bezit en zijn in veel* gevallen in staat deze te laten corrigeren of verwijderen.
 • om toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
 • via info@festivalboulevard.nl een klacht in te dienen

* Theaterfestival Boulevard is genoodzaakt bepaalde gegevens van klanten te bewaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om contactgegevens van actieve klanten voor bijvoorbeeld urgente servicemeldingen. Vanuit het oogpunt van veiligheid is Theaterfestival Boulevard ook genoodzaakt om back-ups te maken. Deze worden gecontroleerd op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen.


Contactgegevens Stichting Theaterfestival Boulevard ‘s-Hertogenbosch
Voor vragen of verzoeken rondom het opslaan van gegevens: info@festivalboulevard.nl.  

Theaterfestival Boulevard bedankt: