Performing Gender - Dancing in your shoes

Sinds januari 2022 werken acht deelnemers aan het project Performing Gender – Dancing in Your Shoes regelmatig in onze studio’s in Pand 18. Samen met choreograaf Jija Sohn. Deze deelnemers zijn verbonden door hun achtergrond in voormalig Nederlands-Indië en/of de Molukken. De noodzaak om deze geschiedenissen te delen, ondervonden we tijdens een bijeenkomst rondom de 75-jarige herdenking van de capitulatie van Japan in 2020. Performing Gender – Dancing in your shoes bood ons de gelegenheid om deze verhalen een podium te bieden, en de mensen die deze verhalen meedragen in Den Bosch en omgeving daar regie over te geven.

In januari 2022 kwam de groep voor het eerst bij elkaar. Het project startte vanuit de vraag: “wat hebben we individueel te vertellen en wat bindt ons als groep. Hoe kunnen we dans inzetten om die verhalen te ontsluiten?” Tot aan de zomer kwam de gemeenschap wekelijks bij elkaar in de danszaal voor fysieke activiteiten.

Vanaf het begin is dansmaker Jija Sohn onderdeel van dit project en faciliteert ze de community in hun proces. Samen met haar vormen de deelnemers persoonlijke verhalen en ervaringen in spel, bewegingen en dans. Ze ontrafelen gemeenschappelijke vragen, onderzoeken persoonlijke relaties en vertalen die naar de vloer. Ook gebruikten ze liedjes en gedichten waarmee ze zich verbonden voelen of die herinneringen oproepen aan hun eigen roots. Vanuit hier onderzoekt Jija hoe en waar verhalen en bewegingen samenkomen. Het leeftijdsverschil in de groep speelt ook een rol, waardoor bewegingen en oefeningen voor ieder persoon een andere werking hebben.

Dit project reikt verder dan de wekelijkse ontmoetingen in de danszaal. De groep bezoekt en organiseert activiteiten als een expositie in het Rijksmuseum over de Indonesische onafhankelijkheid, gezamenlijke maaltijden, en voorstellingen.
 

Community Tilburg

We werken in dit project nauw samen met een gemeenschap in Tilburg die daar eenzelfde traject volgt met een diverse groep vrouwen met performer en choreograaf Nikita Maheshwary. Divers wat betreft maatschappelijke en culturele achtergrond en afkomstig uit verschillende wijken in de stad. Iedere vrijdagochtend komt de groep met een vaste kern van zo’n 10 vrouwen bijeen in de studio van DansBrabant voor een bewegingssessie. Leidende thema’s zijn gender en empowerment. Samen met Nikita wordt de thematiek verkend aan de hand van dans, beweging en persoonlijke verhalen.

Vanaf juli 2023 werkt de Tilburgse community toe naar een productie, met de titel Residu(e), what we leave behind. Deze wordt getoond tijdens Theaterfestival Boulevard 2023. Meer informatie over de Tilburgse community is te vinden via de website van DansBrabant.
 

Residenties

Eind 2022 ontvingen wij twee gastchoreografen: Javier Vaquero vanuit partner Paso a 2 - Certamen Coreografico de Madrid [ESP] en Vita Osojnik vanuit City of Women in Ljubljana [SVN]. Beide choreografen gaven workshops aan zowel de community in Den Bosch als die in Tilburg. Javier, een zeer betrokken LHBTIQ+ activist in zijn stad, werkte met de groepen rondom de thema’s gender en identiteit, maar vroeg hen ook uit om stil te staan bij herinneringen. Bij Vita stond bewustwording centraal; bewustzijn van jezelf, maar ook van anderen. In de workshops daagde ze de groep uit om steeds de verbinding tussen lichaam en geest op te zoeken. 

Waar werken we naartoe?

Op dit moment werkt de groep toe naar een voorstelling op Boulevard 2023!
Daar wordt het project ook samen met alle 9 communities van de samenwerkingspartners uit 8 landen afgesloten.

But First, We are Going to Eat is de titel van de performance van onze Bossche groep mensen. In de voorstelling zoeken acht personen naar een manier en woorden om hun persoonlijke verhalen te delen en een gezamenlijke stem te vinden. Zij worden verbonden door hun wortels in voormalig Nederlands-Indië en de Molukken, maar verschillen in hoe zij met hun achtergrond omgaan. Ze reflecteren op hun achtergrond, opvoeding en ervaringen als mensen die deel uitmaken van een minderheidsgroep in Nederland. In zowel een gefragmenteerde als een collectieve performance oefening doorbreken ze de stilte en maken zij een weg vrij voor toekomstige generaties om onderling en bij hun publiek begrip te creëren. Bekijk hier meer informatie over de voorstelling.
 

Medegefinancierd door het Creative Europe-programma van de Europese Unie.
Meer informatie: Performing Gender.
 

Theaterfestival Boulevard bedankt:
 • Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Provincie Noord-Brabant
 • Fonds Podiumkunsten
 • Brabant C
 • VSBfonds
 • Fonds21
 • BankGiro Loterij
 • Cultuurfonds
 • Creative Europe Programme (EU)
 • De Versterking
 • Verkadefabriek
 • Theater aan de Parade
 • Apap
 • Performing Gender
 • Feminist Futures