Timetable 0 Info

Feiten & Cijfers

ANBI publicatieplicht Stichting Theaterfestival Boulevard

Naam van de instelling
Stichting Theaterfestival Boulevard 's-HertogenboschFiscaal nummer
NL822662267B01Doelstelling

Stichting Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch, gevestigd te 's-Hertogenbosch, heeft als doel het organiseren van theaterfestivals en het bevorderen van de belangstelling voor culturele activiteiten met name het jaarlijks organiseren van een theaterfestival, in de ruimste zin, in het zuiden des lands.

Bestuurders


  • Mieke Geeraedts, voorzitter
  • George de Méris, penningmeester
  • Clemens Bolhaar, lid
  • Ans Buys, lid
  • Theo Verbruggen, lid
  • Ap de Vries, lid

Beloningsbeleid


Bestuur: bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Directie en personeel: conform cao Nederlandse Podia.Activiteiten

Feiten & Cijfers
Feiten & Cijfers