Timetable 0 Info

Subsidiënten & Begunstigers

Een grootschalig evenement als Theaterfestival Boulevard kan niet zonder degelijke financiering. Een kleine vierentwintig procent van de omzet ontvangt Theaterfestival Boulevard jaarlijks uit structurele overheidssubsidies. De rest komt uit publieksinkomsten, mecenaten en sponsoring.

Theaterfestival Boulevard gaat ideële verbintenissen aan met ondersteunende bedrijven en fondsen en zoekt voortdurend naar raakvlakken en nieuwe, gezamenlijke initiatieven. Op die manier bevorderen we het commerciële draagvlak, de maatschappelijke meerwaarde en de groei van het festival én de betrokken kompanen.