Meer

Geschiedenis

In toog met lelietak

Het beeld op de voorgevel van Pand 18 toont H. Aloysius, in toog en superplie met lelietak en kruisbeeld in de handen, als symbool voor de studerende jeugd. In het jaar 1908 werd het schoolgebouw op de Sint Josephstraat 18 ingewijd. Het was een kapel en zaal voor de jongelingen van de Congregatie van Sint Aloysius.

School

In 1909 kwam de Parochieschool Sint Jan erin en in 1912 werd de M.U.L.O. school St. Aloysius naast het pand gebouwd. De Aloysiusschool en de Paulus-Mulo vielen onder de Sint-Jansstichting, het grootste Bossche schoolbestuur dat praktisch alle katholieke lagere en M.U.L.O. scholen bestuurde. De lagere school werd 'basisschool' en verhuisde naar Zuid. De vrijgekomen ruimten werden in bezit genomen door de Paulus-mavo.

Culturele functie

Deze verhuisde op haar beurt naar Maaspoort en de IVO-mavo betrok de vroeg twintigste -eeuwse gebouwen. Nadat ook deze school elders onderdak had gevonden, kreeg het oude schoolgebouw een culturele functie.

Geschiedenis
Geschiedenis
Theaterfestival Boulevard bedankt: