Over Boulevard
Archief

ANBI

De Stichting Vrienden van Theaterfestival Boulevard is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn vriendencontributies en eventuele donaties aan de Stichting Vrienden fiscaal aftrekbaar. Via een 'overeenkomst periodieke gift' kun je steun voor vijf jaar vastleggen. In dat geval is er geen drempel en geen maximum van toepassing op de aftrekbaarheid van de bijdrage en kan het zo maar zijn dat je voor hetzelfde bedrag de vriendschap kunt upgraden, bijvoorbeeld van Zilver- naar Goud of van Goud - naar Platinavriend.

ANBI publicatieplicht Stichting Theaterfestival Boulevard

Naam van de instelling
Stichting Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch

Fiscaal nummer
(RSIN) 859033466

Doelstelling

Stichting Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch, gevestigd te 's-Hertogenbosch, heeft als doel het organiseren van theaterfestivals en het bevorderen van de belangstelling voor culturele activiteiten met name het jaarlijks organiseren van een theaterfestival, in de ruimste zin, in het zuiden des lands.

Bestuurders

  • Mieke Geeraedts, voorzitter
  • George de Méris, penningmeester
  • Clemens Bolhaar, lid
  • Femke den Boer, lid
  • Rick Evers, lid

Beloningsbeleid

Bestuur: bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Directie en personeel: conform cao Nederlandse Podia.

Activiteiten

ANBI
ANBI
Theaterfestival Boulevard bedankt: