Timetable 0 Info

Vacatures

Vind hier de vacatures van Theaterfestival Boulevard

Theaterfestival Boulevard is een toonaangevend zomerfestival in- en om de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch. Het festival bereikt jaarlijks een breed en divers publiek van gemiddeld 140.000 bezoekers. Mooiste wapenfeit is het gedurfde en gevarieerde programma: een aanbod van eigenzinnige podiumkunstenaars uit Nederland en Vlaanderen en internationale regisseurs en choreografen.  

Het vaste team van Theaterfestival Boulevard werkt naast de organisatie van het festival ook aan de andere activiteiten van het cultureel organisatie-, productie- en adviesbureau Stichting Bosse Nova. Bosse Nova verleent diensten aan individuele kunstenaars en aan gezelschappen en festivals en exploiteert Pand 18 in ’s-Hertogenbosch: een plek met studio’s en werkplekken voor culturele activiteiten en organisaties.  

02 september 2018

 

Stichting Theaterfestival Boulevard en Stichting Bosse Nova zoeken:

 

Twee leden voor de Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht

Theaterfestival Boulevard en Bosse Nova maken in het voorjaar van 2019 de transitie van een Bestuursmodel naar een Raad van Toezicht model. De huidige directeur van beide stichtingen wordt directeur-bestuurder van de nieuwe organisaties. Vanwege het aflopen van de termijn van huidige leden later dit jaar, wordt nu reeds gezocht naar nieuwe leden voor de te vormen Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht van beide stichtingen 

  • houdt toezicht op het bestuur en op de uitvoering van het beleid
  • bewaakt het functioneren van de stichtingen binnen de geformuleerde doelstellingen en binnen de kaders van regelgeving en statuten
  • ziet erop toe dat dit gebeurt op bedrijfsmatige en financieel-economisch verantwoorde wijze, met oog voor medewerkers, artiesten en partners. 

De Raad van Toezicht gebruikt de aanbevelingen uit de Code Cultural Governance als uitgangspunt voor zijn functioneren.

 

Profiel

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven generalisten met specifieke kwaliteiten die affiniteit hebben met de missie van de stichtingen. Ze hebben een algemene interesse in kunst en samenleving. De leden werken collegiaal, analytisch en resultaatgericht. Leden hebben inzicht in strategische vraagstukken, kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en kunnen voor het bestuur klankbord zijn voor diverse aspecten van beleid en bedrijfsvoering.  

Theaterfestival Boulevard heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een festival van internationale kwaliteit waar grote kunst en een breed publiek elkaar vinden. Vanuit deze ontwikkeling zijn we bij de samenstelling van de Raad van Toezicht specifiek op zoek naar kandidaten die een versterking geven op de terreinen van (inter)nationale werking en/of diversiteit. 

Theaterfestival Boulevard omarmt verscheidenheid. Vanuit het streven naar (culturele) pluriformiteit kiezen we bij de aanstelling van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht – bij gelijke geschiktheid - voor nieuwe leden die onderscheidend zijn ten opzichte van de huidige toezichthouders. We roepen kandidaten die intercultureel kunnen denken en handelen, aantoonbaar verbinding kunnen maken met jonge (potentiële) bezoekers / stakeholders en/of afkomstig zijn van buiten Brabant, nadrukkelijk op te reageren.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar en kunnen maximaal één keer herbenoemd worden. Zij kunnen gemaakte onkosten declareren, maar ontvangen geen honorarium. Er wordt gemiddeld vijf keer per jaar vergaderd.

Wij streven ernaar in mei 2019 de nieuwe leden van de Raad van Toezicht te benoemen. 

Reacties graag vóór 11 maart middels een sollicitatiebrief plus C.V. t.a.v. de voorzitter van de Raad van Toezicht, Mieke Geeraedts, via vacatures@festivalboulevard.nl.

 

 -----------------------

 

 

Stichting Bosse Nova zoekt op korte termijn: 

BUREAUMEDEWERKER | GASTHEER/GASTVROUW PAND 18 (m/v), 20 uur p/w 

 

Bosse Nova is een uitvoeringsorganisatie met verschillende activiteiten in de culturele sector, waaronder de organisatie van Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch. 

Bosse Nova is gevestigd in Pand 18 in de Sint Josephstraat in ’s-Hertogenbosch. In Pand 18 zijn onder meer ook Festival Cement, Kunstbende Noord-Brabant en Jazz in Duketown gevestigd. Daarnaast wordt er in de twee theaterzalen gewerkt door verschillende theatermakers en dansinitiatieven. 

Bosse Nova zoekt voor de ondersteuning van haar werkzaamheden en de organisatie van de activiteiten in Pand 18 een nieuwe collega voor vijf ochtenden per week.

De werkzaamheden zijn breed en bewegen zich van administratieve taken (adresbeheer, facturering, post, bestellingen, inplannen vergaderingen, bijhouden klussen- en automatiseringslijst) tot het de organisatie van verhuringen, het beantwoorden van de telefoon en het verzorgen van de gezamenlijke lunch. 

We zoeken iemand die zelfstandig kan opereren. We verwachten goede kennis van MS Office (Excel, Word, Outlook) en ervaring met het werken in financiële pakketten (Exact Online). 

Ben jij woonachtig in ’s-Hertogenbosch, heb jij een open en positieve uitstraling, interesse in culturele activiteiten en wil je 5 ochtenden per week een centrale functie in onze dynamische organisatie bekleden?

Stuur dan je motivatiebrief + cv uiterlijk 1 maart naar vacatures@festivalboulevard.nl.

Op vr 8 maart vinden gesprekken plaats.

Ter versterking van de diversiteit van onze organisatie, roepen wij kandidaten met een cultureel diverse achtergrond nadrukkelijk op te reageren. 

Vacatures
Vacatures
Vacatures
Vacatures