Hack the horizon

Theaterfestival Boulevard 2021

Onder het motto Nader de ander boden we in 2020 – tijdens de alternatieve corona-editie ‘Afzender Boulevard’ – ons publiek een oefening in nabijheid aan. Dit jaar nodigen we je uit om samen met ons - na een rumoerig jaar - na te denken over de toekomst en de houdbaarheidsdatum van diepgewortelde opvattingen. Is groei nog vanzelfsprekend? Mag je natuur en milieu grenzeloos belasten? Festivalmotto: Hack the horizon.

An End Has A Start, zong de band Editors in 2008. Het klonk als begeleidingsmuziek voor de wereldwijde financiële crisis. Ach, die klap zijn we weer te boven, zeggen velen. We zetten weer stippen op de horizon, jubelen anderen. De wereld heeft er echt van geleerd, klinkt het sussend. Maar is dat zo? De mens deelt circa vijftig procent van zijn dna met de banaan. Waarin zij vooral verschillen, is de gave om recht te praten wat krom is.

Er is veel krom, juist door het langdurig volgen van rechtlijnigheid in overtuigingen. Een van de hardnekkigste: we kunnen niet zonder groei. Een andere: twijfel duidt op zwakte. Van beide opvattingen is de houdbaarheidsdatum verstreken. Er zit schimmel op, ze zijn bedorven. De wereld wil verse uitgangspunten.

Zegt ze dat, de wereld? Ja. De natuur vraagt erom – steeds luider en nadrukkelijker. Net zoals het klimaat. Zelfs virussen laten zich horen. Ze bedanken de mensheid. Zonder onze voedselsystemen en kriskrasbewegingen over de wereldbol hadden ze nooit een pandemie kunnen veroorzaken.

Het is tijd voor twijfels en heroverwegingen. Maar ook voor kantelkracht en lef. Het is tijd voor nieuwe tijd, waarin we milde, radicale, verbluffende en ontroerende voorstellen tot verandering serieus nemen en uitvoeren. Er is maar één zekerheid: we zullen elkaar nodig hebben. Het kan alleen samen.

Theatermakers zijn daarin onmisbaar. Zij verbinden mensen. Ze wijzen op onbegane wegen. Ze verknopen droom en moed. Tijdens de zevenendertigste editie van Theaterfestival Boulevard nodigen ze ons uit om onszelf opnieuw te leren verhouden. Tot natuur en klimaat. Tot herkomst, zorg en gezondheid. Tot elkaar. Omdat een nieuw begin niet zonder nieuwe blik kan.

Makers zetten geen stippen op de horizon. Dat ritueel is al jaren aan het rafelen, in vergaderingen, beleidsnota’s en geruststellende toespraken. Theatermakers pakken het anders aan. Zij draaien het om. Ze verbinden stippen, waardoor een nieuwe horizon ontstaat.

Eentje voor iedereen.

Theaterfestival Boulevard bedankt: