About Boulevard
Archive

Veel waardering voor plannen 2021-2024

Op 18 juni werden de adviezen van ‘BrabantStad’, een samenwerking van de provincie Noord-Brabant en de samenwerkende grote gemeenten, voor de kunstenplanperiode 2021-2024 bekend. Er is veel lof voor onze plannen:

“De Adviescommissie complimenteert Theaterfestival Boulevard met de onderscheidende positie die het festival inmiddels inneemt: het is gewoon ‘een dijk van een festival’, aldus de commissie. Theaterfestival Boulevard toont aan hoe artistieke kwaliteit en een groot publiek samen kunnen gaan. Het meerjarenplan omvat een helder beschreven visie, scherpe focus, het kent specifieke thema’s, het voelt urgent, het is een programmerend sterk festival met goede namen, maar ook een verbindend festival.”

en

“Theaterfestival Boulevard is volgens de commissie een drijvende kracht, een motor voor andere Brabantse organisaties in de culturele infrastructuur van Brabant. Als het festival weg zou vallen zou een hele infrastructuur voor de theatersector wegvallen. Dit maakt dat theaterfestival Boulevard van essentiële waarde is voor de Brabantse culturele infrastructuur. De Adviescommissie beoordeelt de bijdrage aan de Brabantse culturele infrastructuur als excellent.” 

18 June 2020

Samen met de collega’s van het Bossche festival November Music werd Boulevard als beste beoordeeld door de provinciale adviescommissie. Een prachtig resultaat dat ruimte geeft om de komende jaren door te gaan op de ingeslagen weg.

Enkele weken eerder, op 4 juni maakte de Raad voor Cultuur haar adviezen bekend. Ook dit landelijke adviesorgaan is positief over ons activiteitenplan voor de komende jaren en de kwaliteit van onze organisatie. Ze schrijft:

“Boulevard heeft zich de afgelopen jaren stevig gepositioneerd als festival met een artistiek hoogwaardig aanbod van primair nationale en Vlaamse programmering voor een breed publiek. De programmering heeft, zoals het festival het noemt, een sterkere ‘zuidelijke zinnelijkheid’ gekregen, met meer beeldende en associatieve voorstellingen die het publiek direct kunnen raken. Het festival is zich opnieuw gaan oriënteren op coproduceren, waarbij ze dit begrip in brede zin interpreteert: van louter financiële en artistiek-inhoudelijke begeleiding tot ondersteuning van producties. De raad vindt het goed om te lezen dat Boulevard daarbij zijn oude traditie voor meerjarig commitment aan makers koestert en veel werkt met makers die eerder op het festival te zien waren. De raad oordeelt positief over de ontwikkeling van het festival. Het plan getuigt van een bevlogen leiding en de raad waardeert de onderzoekende houding van het festival met betrekking tot zijn rol in het culturele en maatschappelijke veld. Vanuit deze visie wordt de komende jaren een interessant programma tot stand gebracht. De raad treft in het beleidsplan een veelheid aan sprankelende ideeën en plannen aan.”

Ondanks dit mooie advies, wordt Boulevard nu niet opgenomen in de landelijke ‘Basisinfrastructuur’: er is slechts plek voor 8 festivals, terwijl 23 festivals positief gewaardeerd werden. We maken ons met de collega’s van de Verenigde Podiumkunstfestivals hard voor meer ruimte voor festivals. In augustus volgt de advisering van het Fonds Podiumkunsten, en dan hopen we alsnog een meerjarige landelijke toekenning te ontvangen.

 

Veel waardering voor plannen 2021-2024
Theaterfestival Boulevard thanks: